Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Sorggruppe for unge

 

Ny gruppe for unge i sorg

Svinninge Sognehus vil fra 10. januar danne ramme om et sorgfællesskab for unge.

Onsdag d. 10 januar 2018 er sat som startdato for en ny OmSorgs-gruppe for børn og unge, der har mistet en forælder, søskende eller en anden person, de har haft tæt tilknytning til. Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen og Psykoterapeut Inger Jedig Andersen står for initiativet, som betales af Holbæk Provsti og støttes af Svinninge menighedsråd.

Nogen at dele tanker og følelser med

For nogle børn og unge kan det være en stor hjælp i en svær tid at tale med andre jævnaldrende og ligestillede om alle de tanker og følelser, man står tilbage med, når man har mistet noget af det dyrebareste, man har. I gruppen er der mulighed for, at du kan dele dine tanker og følelser med andre og finde glæden i livet igen. Sorggruppen er for børn og unge i alderen 6 til 18 år.

Onsdage i lige uger

Gruppen mødes hver anden onsdag i lige uger fra kl. 17.00-19.00 i Svinninge Sognehus, Kirkevej 4, 4520 Svinninge. En gruppe frivillige sørger for, at der bliver lavet aftensmad hver gang. Det er en åben gruppe, og man må gå der, så længe man har brug for det. Det er et gratis tilbud, og der er tavshedspligt. Man behøver ikke at være medlem af folkekirken for at deltage.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte en af de to ledere. Man mødes til en forsamtale med en af dine forældre eller værge, hvor I uforpligtende kan høre mere.

Kontaktinformation:

Pia Heegaard Lorentzen:        pihl@km.dk - telefon 24 89 27 37

Inger Jedig Andersen:              run@sport.dk - telefon 20 47 67 91