Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Hverdagsgudstjenester
 

Hverdagsgudstjenester 2020

Præsterne Mette Kruse Andersen og Asbjørn Janke Hansen står skiftevis for korte og anderledes gudstjenester, som alle er kl. 17.00 i Svinninge kirke.
I 2021 vil de (som i 2020) handle om nye salmedigtere og deres salmer, med fokus på en bestemt digter og salme hver gang.
Det er korte og anderledes gudstjenester kl. 17.00 i Svinninge kirke.
Efter gudstjenesten er der tradition for fællesspisning i sognehuset, men her under corona er det på helt lavt blus og måske helt aflyst.
 
 
Datoer for hele 2021:
Tirsdag den 9. februar v. Asbjørn Janke Hansen - Aflyst
Tirsdag den 9. marts v. Asbjørn Janke Hansen/ praktikant - Aflyst
Tirsdag den 13. april v. Mette Kruse Andersen
Tirsdag den 11. maj v. Asbjørn Janke Hansen / Lasse Dybdal Bach: Aastrup
----- sommer -----
Tirsdag den 14. september - Lars Busk v. Mette Kruse Andersen 
Tirsdag den 12. oktober v. Asbjørn Janke Hansen
Tirsdag den 16. november v. Asbjørn Janke Hansen
 
 
Hverdagsgudstjenesterne i 2020 havde som tema: Nye salmedigtere
Tirsdag den 11. februar - Inge Hertz Aarestrup v. Asbjørn Hansen
Tirsdag den 10. marts - Lisbeth Smedegaard Andersen v. Mette Kruse Andersen
Tirsdag den 21. april - Aflyst
Tirsdag den 12. maj - Aflyst
----- sommer -----
Tirsdag den 15. september - Holger Lisner v. Asbjørn Hansen
Tirsdag den 20. oktober - Hans Anker Jørgensen v. Mette Kruse Andersen
Tirsdag den 10. november - Johannes Johansen v. Jeppe Mejrup
 
Hverdagsgudstjenesterne i 2019 havde som tema "Kvinder i Bibelen".
Tirsdag den 12. februar: Eva (v. Asbjørn)           
Tirsdag den 12. marts: Sara (v. Mette)
Tirsdag den 2. april: Ruth (v. Asbjørn)
Tirsdag den 14. maj: Ester (v. Mette)
----- sommer -----
Tirsdag den 10. september: Jomfru Maria (v. Asbjørn)
Tirsdag den 8. oktober: Elisabeth (v. Mette)
Tirsdag den 12. november: Maria Magdalena (v. Kærne Foersom)