Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Sommerhøjskole

Program for sommerhøjskolen i Jyderup 2017

(Højskolen er fyldt op, men man kan komme på venteliste)

Tirsdag d. 20. juni

Kl. 10.00 - 12.00: Lektor Søren Holst: Er Det gamle Testamente for gammelt?

   Frokost

Kl. 13.00 - 15.00: Digter Søren Ulrik Thomsen: ”Pro Ecclesia” – forsvar for gudstjenesterne. 

 

Onsdag d. 21. juni

Kl. 10.00 - 12.00: Fhv. biskop Elisabeth Dons Christensen: I begyndelsen var Ordet – om den glæde, der strømmer ud vores kulturs grundfortælling.

   Frokost

Kl. 13.00 - 15.00: Overlæge Ole Hartling: Liv og død i menneskets hænder

 

Torsdag d. 22. juni

Kl. 10.00 - 12.00: Journalist Rushy Rashid Højbjerg: Fra pakistaner til paki-daner

   Frokost

Kl. 13.00 - 15.00: Lektor Claus Jensen: Martin Luther og reformationen i kunstens spejl

 

kl. 16.00 - 17.00: Musikarrangement i Jyderup kirke med Mikkel Vale og Anders Tangaa Jensen

 

Tilmelding

Højskoledage er for alle med interesse for kultur, historie, litteratur, kirke, kristendom, en god fortælling og et godt samvær ved bordene i Sognegårdens sal. Her kan man møde spændende foredragsholdere, som har noget på hjerte til berigelse og fordybelse. Som fast ledsager har vi naturligvis Højskolesangbogen. Sommerhøjskolen er et samarbejde mellem De ni Sogne.

   Deltagelse i de tre dage koster 500 kr. Dette inkluderer frokost alle tre dage, samt koncerten den 22. juni. Drikkevarer medbringes eller købes i Sognegården.

   Tilmelding sker til sognepræst Henriette Barkholt på telefon 59 22 62 95 og 29 37 62 95 eller mail: hbar@km.dk, mrk.:  Sommerhøjskole 2017 – Dette skal lige aftales endeligt med Mette Kruse Andersen.

   Betaling på bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2190 Kontonr. 6884 182 709. Husk at opgive navn, adresse og telefon nr. Deltagerantallet til sommerhøjskolen er begrænset til 60 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den rækkefølge, de indgår. Man er tilmeldt, når deltagelsesgebyr er indbetalt.

   I tilfælde af aflysning, tilbagebetales det indbetalte fuldt ud, og tilmeldte vil få besked senest en uge før sommerhøjskolens start.

   Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er 1. juni.
 

Foredragsholdere

 

Søren Holst

Søren Holst er lektor ved Afdeling for bibelsk eksegese, Teologisk Fakultet, KU.

Mange synes, at Det gamle Testamente er fremmedartet. Nogle mener ligefrem, at det er fuldkommen ukristeligt med sine barbariske regler og folkemord. Sært nok har den kristne kirke i historiens løb fastholdt, at vi slet ikke kan undvære det. Kan det virkelig være rigtigt?

 

Søren Ulrik Thomsen

”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om”, siger digteren Søren Ulrik Thomsen. Han vil fortælle om de rigdomme, han har fået øjnene op for, og give udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester – bl.a. i USA.

 

Elisabeth Dons Christensen

”Du vil have lært i skolen, at i begyndelsen var Ordet”. Sådan skriver Karen Blixens i sin gendigtning af det gamle sønderjyske sagn: Sorgagre. Det var med Ordet, Gud lod himlen og jorden med al dens fylde stige frem af de truende kaosvande. Det er med ordene, vi mennesker kan skabe lidt orden i det kaos og mørke, der altid truer i vort liv. Det er med ord, alle store fortællinger skaber liv og håb.

 

Ole Hartling

Ole Harling er overlæge og tidl. formand for Etisk Råd.

Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på livet - at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået mange valgmuligheder, men samtidig er vi individualister og skal selv sikre vores velfærd og lykke. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det at tage magt over for meget?

 

Rushy Rashid

Rushy Rashid er journalist, forfatter og foredragsholder. Med udgangspunkt i sin egen personlige udvikling - fra en traditionel pakistansk pige til en moderne karrierekvinde - handler dette foredrag om forskellen på integration og assimilation.

 

Claus Jensen

Lektor og kunsthistoriker Claus Jensen kommer med et billedforedrag, som i ord og billeder viser, hvordan centrale dele af Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker - malet af Lucas Cranach, far og søn - og af andre. Endvidere belyses indretningen af det lutherske kirkerum, og der trækkes tråde til kunst og arkitektur i reformationstidens Danmark.

 

Koncert i Jyderup Kirke ved Anders Tangaa Jensen og sognepræst Mikkel Vale