Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Hjembæk-Svinninge sogns menighedsråd

  Bagest fra venstre:

  John Jensen

  Birgit Hertz Petersen

  Karin Bruun Borch

  Claus Christian Jørgensen (udtrådt af rådet)

  Inger Jedig Andersen

  Mette Kruse Andersen

  Asbjørn Janke Hansen

 

  Forrest fra venstre:

  Karen Skydsgaard

  Kirsten Dahl

  Jørgen Hass (udtrådt af rådet)

 

Menighedsrådsformand:

Kirsten Dahl
Solholm 10
4520 Svinninge
Mobil: 29 79 79 22
Email: kisdahl@mail.dk

Næstformand:

Karin Gerd Larsen
Vibevej 7
4520 Svinninge
Mobil: 61 86 63 56
Email: karingerdlarsen@gmail.com

Kasserer:

Birgit Hertz Petersen
Chr. Hansensvej 13
4520 Svinninge
Mobil: 29 46 11 87
Email: bihpe@outlook.dk
 

Kontaktperson:

Inger Jedig Andersen
Skovvangen 2
4450 Jyderup
Mobil: 20 47 67 91
Email: run@sport.dk
 

Kirkeværge i Svinninge:

John Jensen
Abildgårdsvej 20
4520 Svinninge
Mobil: 28 51 13 83
Email: abildgaard1718@gmail.com
 

Kirkeværge i Hjembæk:

Karin Bruun Borch
Hørløkkevej 4, Hjembæk
4450 Jyderup
Telefon: 59 26 80 14
Mobil: 61 26 80 14
Email: karinborch@gmail.com
 

Samarbejdsudvalgrepræsentant:

Karin Gerd Larsen (næstformand)
 
Musikudvalg:
Karen Skydsgaard
Vestervang 9
4520 Svinninge
Mobil: 23 45 74 21
Email: karenskydsgaard@gmail.com
 
Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Abildgårdsvej 20
4520 Svinninge
Mobil: 40 30 53 83
Email: lizziemunch13@gmail.com