Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Hjembæk-Svinninge sogns menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2020

Ved valgforsamlingen tirsdag den 15. september kl. 19.30 i Sognehuset Kirkevej 4 i Svinninge blev et nyt menighedsråd valgt for en fireårig periode med start 1. søndag i advent 2020.

Det nye menighedsråd blev konstitueret 19. nov. og kom til at se således ud:

Menighedsrådsformand:

Lis Konggaard Larsen
Skelbæk 27
4460 Snertinge
Mobil: 61 28 26 95
Email: likla@outlook.dk
 
Næstformand:
Ulla Larsen
Chr. Hansensvej 15
4520 Svinninge
Mobil: 30 55 97 16
Email: ulla-l@live.com
 
Kasserer og kontaktperson:
Birgit Hertz Petersen
Chr. Hansensvej 13
4520 Svinninge
Mobil: 29 46 11 87
Email: bihpe@outlook.dk
 
Kirkeværge i Svinninge:
John Jensen
Abildgårdsvej 20
4520 Svinninge
Mobil: 28 51 13 83
Email: abildgaard1718@gmail.com
 
Kirkeværge i Hjembæk:
Karin Bruun Borch
Hørløkkevej 4, Hjembæk
4450 Jyderup
Telefon: 59 26 80 14
Mobil: 61 26 80 14
Email: karinborch@gmail.com
 
Øvrige medlemmer:
Karin Gerd Larsen
Vibevej 7
4520 Svinninge
Mobil: 61 86 63 56
Email: karingerdlarsen@gmail.com
 
Vibeke Stenberg
Nyrupsvej 11
4520 Svinninge
22 66 03 92
Email: vibeke.stenberg@hotmail.com
 
Gert Keilow
Markedspladsen 5
4520 Svinninge
29 65 62 81
Email: gert.keilow@yahoo.dk
 
Stedfortrædere:
Lena Larsen-Kristensen
Chr. Hansensvej 18
22 55 11 59
lenalarsen@pahn.dk
 
Jørgen Peter Larsen
Vibevej 7
4520 Svinninge
29 66 76 83
jpl.larsen@gmail.com
 
Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Abildgårdsvej 20
4520 Svinninge
Mobil: 40 30 53 83
Email: lizziemunch13@gmail.com